Sản phẩm > Máy in offset tờ rời > Máy in offset tờ rời manroland

ROLAND 500

Sheet output max. (sheets/h)
16,000
18,000 *
Sheet output in perfecting mode (sheets/h)
15,000
Max. sheet format (mm) 530 x 740
590 x 740 *
Max. printing area (mm)
510 x 740
580 x 740 *
Stock thickness range (mm)
0.06 to 0.6
0.04 to 1.0 *
* optional

Xem sản phẩm trên website của manroland sheet-fed

Sản phẩm liên quan