Sản phẩm > Máy in offset tờ rời > Máy in offset tờ rời manroland

ROLAND 700 HiPrint

Max. sheetformat (mm)
Standard format 740 x 1040
Optional special format 3B plus: 780 x 1050
Optional special format: 740 x 1050 Max.
Image area (mm)
Standard 715 x 1020
Optional special format 3B plus: 770 x 1030
Optional special format: 730 x 1030
Substrate thickness range (mm)
0.04 to 1

Xem sản phẩm trên website của manroland sheet-fed

Sản phẩm liên quan