Sản phẩm > Máy in offset tờ rời > Máy in offset tờ rời manroland

ROLAND 900 XXL

Sheet output max. (sheets/h)
Format 7: 13,000
Format 7B: 13,000
Format 7B plus: 13,000
Format 8: 11,000; 12,000*
Max. sheet format (mm)
Format 7: 1.120 x 1.620
Format 7B: 1.200 x 1.620
Format 7B plus: 1.260 x 1.620
Format 8: 1.300 x 1.850
Max. printing area (mm)
Format 7: 1,110 x 1,620
Format 7B: 1,190 x 1,620
Format 7B plus: 1,250 x 1,620
Format 8: 1,290 x 1,850
Stock thickness range (mm)
0.1 to 0.6
Commercial: 0.04 - 0.6*
Cardboard: 0.1 - 1.2*

Xem sản phẩm trên website của manroland sheet-fed

Sản phẩm liên quan