Sản phẩm > Máy chế bản > Máy hiện bản - AGI

ECO 900 - 1300 automatic processor

Máy hiện bản tự động ECO 900 & 1300
Flexo solvent/water


- Hệ thống hiện bản chế độ hàng loạt.
- Ngăn trước và ngăn phơi chính với bơm và đo chân không.
- Bộ phận gắn dính trên mặt bảng thường trực và tự động mở.
- Rửa với chiều cao bàn lô chổi và quỹ đạo vận hành xen kẽ được điều chỉnh tự động. Lô chổi chuyển động độc lập so với chuyển động của bàn.
- Bộ phận làm sạch với hai lô chổi quay.
- Bộ phận sấy với ba ngăn độc lập.
- Sau phơi sáng và kết thúc với đèn LED thông báo trạng thái của đèn, hai hệ thống hút riêng biệt cho bộ phận rửa, sấy và bộ phận hoàn thiện sau phơi.
- Màn hình điều khiển cảm ứng , 9 kênh
- Tự động bổ sung nước / dung môi (in / out), giám sát mức nước / dung môi bể chứa, mức trống trong / ngoài,  nhiệt độ nước / dung môi, nhiệt độ sấy.
Tùy chọn: hệ thống làm mát để kiểm soát nhiệt độ rửa thích hợp.

  ECO 900 ECO 1030
Lenght 250 cm 250 cm
Width 151 cm 151 cm
Height 120 cm 120 cm
Plate size 700x900 mm 780x1030 mm
Q.ty developer in the tank 90 lt. 90 lt.
UVA exposure lamps N. 14 TL 60W 10R L. 1200 N. 16 TL 60W 10R L. 1200
Post.exposure UVA lamps N. 12 TL 60W 10R L. 1200 N. 14 TL 60W 10R L. 1200
UVC lamps N. 11 TUV 36 W L. 1200 N. 13 TUV 36 W L. 1200
Tickness processable Up to 7 mm Up to 7 mm
Electrical 400V 3PH+N+GND / 230V 3PH+N+GND 50/60HZ 400V 3PH+N+GND / 230V 3PH+N+GND 50/60HZ

Sản phẩm liên quan