Sản phẩm > Máy chế bản > Máy hiện bản - AGI

ECO PLUS A3 automatic processor

Máy hiện bản tự động ECO PLUS A3 - Letterpress/Flexo/FlexoWater
ECO A3 PLUS

- Hệ thống hiện bản chế độ hàng loạt.
- Ngăn trước và ngăn phơi chính với bơm và đo chân không.
- Bộ phận gắn dính trên mặt bảng thường trực và tự động mở.
- Rửa với chiều cao bàn lô chổi và quỹ đạo vận hành xen kẽ có thể điều chỉnh thủ công.
- Bộ phận làm sạch với hai luồng dao khí.
- Bộ phận sấy với ba ngăn độc lập.
- Sau phơi sáng và kết thúc với đèn LED thông báo trạng thái của đèn, hai hệ thống hút riêng biệt cho bộ phận rửa, sấy và bộ phận hoàn thiện sau phơi  (Model flexo và flexo hệ nước).
- Màn hình điều khiển cảm ứng , 9 kênh
- Tự động bổ sung nước / dung môi (in / out), giám sát mức nước / dung môi bể chứa, mức trống trong / ngoài,  nhiệt độ nước / dung môi, nhiệt độ sấy.
Tùy chọn: hệ thống làm mát để kiểm soát nhiệt độ rửa thích hợp.
 

  ECO A3 PLUS/LP ECO A3 PLUS/FL ECO A3 PLUS/FLW
Lenght 145 145 145
Width 103 103 103
Height 120 120 120
Plate size 460x630 460x630 460x630
Q.ty developer in the bath 60 lt. 60 lt. 60 lt.
UVA exposure lamps N. 12 TLK 40W 10R L. 590 N. 12 TLK 40W 10R L. 590 N. 12 TLK 40W 10R L. 590
UVA Post.exposure lamps   N. 8 TLK 40W 10R L. 590 N. 8 TLK 40W 10R L. 590
UVC lamps   N. 10 TUV 30W L. 894 N. 10 TUV 30W L. 894
Tickness processable Up to 7 mm Up to 7 mm Up to 7 mm
Electrical 400V 3ph + N/230 3ph 50/60hz 400V 3ph + N/230 3ph 50/60hz 400V 3ph + N/230 3ph 50/60hz

Sản phẩm liên quan