Sản phẩm > Vật tư in > Cao su in offset

Cao su in offset Rollin

Untitled-2.jpg


Một số loại cao su in offset thông dụng của Rollin hiện PPMC đang cung cấp:

Rollin Aquablue
 
Cao su lưỡng tính Hybrid, in mực thường và mực UV, dùng cho in tờ rời thương mại, in bao bì, in trang trí kim loại.
Download | PDF
packaging-rollin.gif
Commercial Sheetfed, Packaging

Rollin Graffity Plus   
Cao su lưỡng tính Hybrid, in mực thường và mực UV, dùng cho in báo, in cuộn thương mại.
Download | PDF
rollin-newspaper-logo.gif
Newspaper, Commercial web

Rollin Metro  
Cao su in mực thông thường, dùng cho in tờ rời thương mại, in bao bì, in trang trí kim loại.
Download | PDF
metal-deco-rollin.gif
Metal Decorating

Rollin UV-E
Cao su in UV chuyên dụng, dùng cho in tờ rời thương mại, in bao bì.
Download | PDF

Sản phẩm liên quan