Sản phẩm > Máy và thiết bị sau in > Máy bồi, máy gấp dán Lamina

1116-1620 FAS

HIGH SPEED LAMINATING / MOUNTING MACHINE


 
1116-1620 FAS
Hoàn toàn tự động với một người vận hành hành.
Máy được phát triển đặc biệt cho cán bồi với tấm vật liệu phía dưới dày hơn như bìa sóng một mặt mở, bìa sóng hai mặt, bìa bọt, bìa các tông, vv...
Máy được trang bị nạp thành dòng cho các tờ trên và dây băng tải hơi hút cho các tấm đáy, làm tăng năng suất nạp cho tờ trên và cung cấp chức năng nạp liên tục cho tấm dưới. Máy có thể được nâng cấp với dây đai áp lực, đơn vị flip-flop và xếp chồng tự động.

FAS được trang bị:
- Tự động nạp liên tục tấm dưới
- Tự động nạp thành dòng tấm trên
- Đơn vị phủ keo tự động, chính xác
- Trạm cán với hệ thống định vị tự động
- Trạm ép áp lực
- Bàn đỡ thành phẩm
- Hệ thống điều khiển PLC

FAS Series:
1116 FAS
1416 FAS
1420 FAS
1620 FAS

Sheet Sizes:
Max Width: 1100 mm to 1600 mm
Max Length: 1600 mm to 2000 mm
Min Width: 500 mm
Min Length: 500 mm

Top sheet:
180 to 400 g/m2

 Bottom sheet:
Thickness: 0.6 to 10 mm

1116-1620 FAS Brochure

Sản phẩm liên quan