Sản phẩm > Máy chế bản > Hệ thống ghi bản CTP - Lüscher

JetScreen DX round

JetScreen DX round

Lüscher AG, dẫn đầu thị trường về các hệ thống máy tính-đến-in cho các ứng dụng in ấn ngành dệt và in lưới.

Công nghệ laser ánh sáng xanh tiên tiến của Lüscher cho in lưới cuốn.

Lợi ích từ sự cải tiến laser phơi sáng trực tiếp trong in lưới của Lüscher, xuất phát từ kinh nghiệm lâu dài trong in ấn ngành dệt may.
 
Cách mạng công nghệ phơi sáng của Lüscher kết hợp chất lượng đầu ra tuyệt hảo với thời gian phơi sáng ngắn nhất. Ngoài ra, nó sẽ giúp giảm chi phí điều hành và yêu cầu bảo trì tối thiểu.

Sử dụng công nghệ laser ánh sáng xanh được cấp bằng sáng chế, DX JetScreen round sẽ ghi một cách nhất quán Diazo hình ảnh - nhũ tương, sơn mài khắc laser, và nhũ tương in lưới thông thường khác.
Công nghệ tự điều chỉnh của JetScreen mang tính nhất quán sản xuất từ công việc để công việc, và trong tương lai. Trực tiếp chuyển thành chất thải ít hơn và năng suất cao hơn từ in ấn, với lợi nhuận nhiều hơn cho doanh nghiệp.
 
JetScreen DX round không yêu cầu thêm các bước bổ sung, không có liên quan đến các hệ thống khác như làm mát, hệ thống thoát xả, và vận hành chi phí hiệu quả với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp. Phơi sáng trong khoảng 640mm trên một chiều dài ống 2000mm dưới 5 phút, phần mềm RIP "on-the-fly" độc đáo cho phép người sử dụng giảm thiểu sự phức tạp của công việc trước in bằng cách cho phép trực tiếp tạo ra sự phân tách tông màu xám.
 
Thêm khả năng dệt cụ thể cũng được tích hợp vào các phần mềm front-end để khách hàng có một giải pháp hoàn chỉnh. Mô-đun hệ thống JetScreen DX round có sẵn hai chiều dài với lựa chọn số điốt laser: chọn những gì là tốt nhất cho yêu cầu của bạn.
---

Brochure-JetScreenDXround-en.pdf

Sản phẩm liên quan