Sản phẩm > Máy chế bản > Hệ thống ghi bản CTP - Lüscher

XPose! Thermal

XPose!Themal
Hệ thống CTP cho tấm bản nhiệt in offset

 
XPose! Nhiệt được phát triển để sử dụng trong in ấn bao bì. Nó cũng được tối ưu để phù hợp cho các nhà cung cấp dịch vụ chế bản và đáp ứng cho tất cả các định dạng tấm bản.

Thiết bị ghi bản này hoàn vốn một cách nhanh chóng và hữu hiệu với số lượng bản ghi trên 5.000 m2/năm.

Các kích thước của hệ thống:
• XPose! 230 Thermal
• XPose! 260 Thermal
• XPose! 260-L Thermal
• XPose! 260-XXL Thermal
• XPose! 290 Thermal (on request)

Số diot laser có thể được thay đổi từ 32 đến 64. Đối với các loại bản cần nhu cầu năng lượng cao, HiPower lasers có thể được lựa chọn để cho phép tốc độ ghi cao. Với độ phân giải lên đến 10.000 dpi, XPose! Themal có thể đáp ứng giải quyết tất cả các nhu cầu cụ thể của khách hàng.

830 nm diodes laser nhiệt

XPose! Themal được xây dựng trên công nghệ đã được kiểm chứng trong đó sử dụng các điốt laser nhiệt cho ghi ảnh cho các tấm bản nhiệt offset truyền thống. Các điốt laser được đặc trưng bởi thời gian sử dụng lâu dài và thực tế là họ không yêu cầu nước làm mát. Luscher đã làm việc thành công với công nghệ nhiệt trong 15 năm.

Tấm bản nhiệt offset

Tấm bản nhiệt offset đáp ứng yêu cầu về chất lượng cao nhất và được sử dụng trong in bảo mật và in tiền. Tại châu Âu, tấm bản nhiệt offset là loại bản được sử dụng thường xuyên nhất.

Công nghệ bản

Tấm bản nhiệt có thể được xử lý trong ánh sáng ban ngày. Mặc dù không nướng, bản cung cấp số lượng sản phẩm in cao. Sau khi nướng bản, số lượng sản phẩm in có thể được tăng lên đáng kể.
---

Brochure-XPose-Thermal-EN.pdf

Sản phẩm liên quan