Sản phẩm > Linh kiện - Phụ tùng > Lô Anilox

Lô Anilox

Cung cấp dịch vụ làm lại lô gốm anilox và cung cấp lô mới 100% với các thông số truyền tải theo yêu cầu từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Các sản phẩm của Lô Anilox