Sản phẩm > Máy và thiết bị sau in > Máy bồi, máy gấp dán Lamina

1111-1620 Basic

SEMI - AUTOMATIC SHEET TO SHEET LAMINATING / MOUNTING MACHINEMáy bán tự động cơ sở, dạng Entry Level, cho phép đáp ứng yêu cầu sản xuất với chi phí đầu tư thấp.

1111-1620 BASIC được trang bị:
- Đơn vị phủ keo tự động, chính xác
- Nạp tấm dưới tự động
- Nạp tấm trên thủ công
- Trạm cán với hệ thống định vị tự động
- Trạm ép áp lực
- Bàn đỡ thành phẩm
- Hệ thống điều khiển PLC

Semi-automatic Laminating Machine series:
1116 Basic
1416 Basic
1420 Basic
1620 Basic

Sheet Sizes:
Max Width: 1100 mm to 1600 mm
Max Length: 1600 mm to 2000 mm
Min Width: 350 mm
Min Length: 500 mm

Top sheet:
130 to 450 g/m2

Bottom sheet:
Thickness: 0.6 to 10 mm

Basic Brochure

Sản phẩm liên quan