Sản phẩm > Máy in cuộn khổ hẹp và vừa > Labelmen Machinery

Labelmen Machinery

Labelmen là thương hiệu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tem nhãn và bao bì mềm chuyên nghiệp và có tiếng trên thế giới.
 
Hệ thống các sản phẩm máy móc thiết bị đồng bộ phục vụ cho các ngành sản xuất:
- Tem nhãn (Label)
- Ống ghép màng phức hợp (Laminated tube) 
- Nhãn ép khuôn (In-mould label)
- Bao bì mềm linh hoạt (Flexible packaging)

Các sản phẩm của Labelmen Machinery