Sản phẩm > Máy chế bản > Máy hiện bản - AGI

Máy hiện bản - AGI

AGI GROUP chuyên sản xuất các thiết bị máy phơi, hiện bản thường và bản nhiệt offset, bản photopolymer cho in letterpress, flexo và flexo hệ nước với các model tower và model inline .
Liên quan đến các công đoạn sau in, AGI còn cung cấp máy ép plastic nhiệt, với các model thủ công và tự động, các thiết bị tẩy rửa anilox.
AGI GROUP luôn chú trọng trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả kinh tế.
Loạt các thiết bị của AGI đáp ứng được các yêu cầu chất lượng cao nhất theo đúng các chuẩn mực từ việc lựa chọn nguyên liệu thô, thử nghiệm và chế tạo, đảm bảo các sản phẩm AGI có thời gian sử dụng bền lâu và với khả năng cạnh tranh cao.

Các dòng máy hiện bản của AGI

Hiện bản photopolymer letterpress
 • Polymer tower processors  - A4 A3 A2 A1
 • Waterflow In line processors  -  450/660/920
 • LP In line processors  - LP 52-76-92 IN LINE
 • ECO PLUS A3 automatic processor
 • Easy 75 automatic processor
Hiện bản flexo hệ dung môi
 • Polymer tower processors - A4/S A3/S A2/S A1/S
 • LINEA Processors in line - Miniflex 30/40 Linea 36/47 Linea 42/60
 • ECO PLUS A3 automatic processor
 • ECO 900/1030 automatic processor
 • Exposers EDF  -30/40 - 36/47 - 42/60
 • Table top exposers - 450/660/920 (loại để bàn)
Hiện bản flexo hệ nước
 • Polymer tower processors - Polymer A3FLW A2FLW A1FLW
 • FLW In line processors - FLW 45-76-92 in line
 • ECO PLUS A3 automatic processor
 • ECO 900/1030 automatic processor
Hiện bản offset
 • Thermal Plate Processors - T86 -T96 - T120 - T150
 • Plate Processors PP - P.P. 66 /P.P.86 EASY/P.P. 96/ P.P. 140
 • Table Top Processors PP - P.P. 55 & P.P. 65
---
Xem sản phẩm trên website agi

Các sản phẩm của Máy hiện bản - AGI