Sản phẩm > Máy chế bản > Máy hiện bản - AGI

PP plate processor

Máy hiện bản PP
TL 66 / P.P.86 EASY / TL. 96 / TL 140


- Hệ thống ngâm
- Màn hình điều khiển LCD đa ngôn ngữ
- Lô chổi trong công đoạn hiện và trong công đoạn rửa (Tùy chọn, chỉ có ở các model 96/140)
- Hệ thống làm mát (tùy chọn đối với model P.P.86 EASY)
- Bể hóa chất chống axit
- Bổ sung đo góc vuông
- Lô áp lực có thể điều chỉnh được
- Hệ thống chống neo của các lô dán dính, kể cả sau nhiều giờ ở vị trí chờ.
- Đầu ống chờ cho thiết bị lọc (tùy chọn) dung lượng 60 lít, cột lọc 11 lít. ống xi lanh sợi thủy tinh, bơm một pha bằng đồng. Đồng hồ đo PH.


  PP 66 PP 86 PP 96 PP 140
Min. plate lenght 190 190 350 350
Max plate width 640 840 940 1350
Tank capacity lt. 24 30 43 51
Rollers diameter mm. 36 36 60 60
Electrical 400V 3PH+N+GND
50/60hz
400V 3PH+N+GND
50/60hz
400V 3PH+N+GND
50/60hz
400V 3PH+N+GND
50/60hz
Overall size (LxWxH) cm 107x182x106 127x182x106 139x300x114 183x370x114
Weight kgs. 197 277 357 437

Sản phẩm liên quan