Sản phẩm > Máy chế bản > Máy hiện bản - AGI

Themal plate processor

Máy hiện bản nhiệt offset
T86 -T96 - T120 - T150


- Hệ thống hiện kiểu ngâm bản
- Màn hình điều khiển cảm ứng với các ngôn ngữ khác nhau
- Bể hóa chất chống axit
- Brush chải ở công đoạn hiện bản
- Hệ thống làm mát
- Các tấm panel có thể tháo rời dễ dàng truy cập thiết bị
- Đồng hồ đo độ dẫn điện của chất lỏng (tùy chọn)

  86T 96T 120T 150T
Min. plate lenght mm 190 350 350 350
Max. plate width mm. 840 940 1350 1500
Tank capacity lt. 30 43 51 65
Rollers diameter 36 60 60 60
Electrical 400V-3PH+N+GND
50/60hz
400V-3PH+N+GND
50/60hz
400V-3PH+N+GND
50/60hz
400V-3PH+N+GND
50/60hz
Overall size (LxWxH) cm 138x300x108 149x300x108 172x300x108 322x300x108
Weight kgs. 360 460 560 700

Sản phẩm liên quan