Sản phẩm > Máy và thiết bị khác > Thiết bị gia công cho in nhanh - in KTS

Thiết bị gia công cho in nhanh - in KTS

Hệ thống máy và thiết bị chuyên dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ in nhanh và in KTS.

Chuyên nghiệp – Hiện đại – Sản lượng cao

Cung cấp các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ cho các nhà in nhanh, in KTS bao gồm máy cấn, máy gấp, máy xẻ, cắt dọc, ngang, máy cán màng, máy phủ UV, máy đóng ghim, máy giỗ giấy, máy bế góc,  v.v...

Đặc biệt, series máy MFS với những thiết bị chuyên dụng được thiết kế theo kiểu module, mỗi module với các chức năng riêng biệt có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp liên hoàn với các module chức năng khác.

 

Các sản phẩm của Thiết bị gia công cho in nhanh - in KTS